TikTok Yêu thích


  Ở điện thoại dùng dùng link rút gọn ở điện thoại. Máy tính dùng link chuẩn máy tính

  Chọn server:
  server_6server_1server_7server_9server_2server_3server_8

  Số lượng:

  Tốc độ (0s-60s/1 like):

  Tổng Tiền:

  Ghi chú:

  Yêu thích như trong ảnh dưới. ( chỉ xem trên điện thoại mới thấy)