TikTok Like

  https://www.tiktok.com/@profile/video/uid - Tuyệt đối k đổi USER trong quá trình chạy.
  Ở điện thoại dùng dùng link rút gọn ở điện thoại. Máy tính dùng link chuẩn máy tính

  Chọn server:
  sever_1sever_2sever_3sever_4sever_5sever_6sever_7sever_8sever_9
  Số lượng:

  Tổng Tiền:

  Ghi chú:

  Chú ý:

  • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  • 1 uid cho phép mua nhiều lần. Không hỗ trợ bài dạng ảnh.

  • 1 số server like có tụt trong quá trình tăng. không bảo hành tất cả server, trừ server có ghi note bảo hành.

  • Số liệu tốc độ chỉ là ước tính chỉ mang tính chất tham khảo, nó sẽ thay đôi theo từng thời gian.