Xóa bài viết xóa luôn toàn bộ hình ảnh đính kèm của bài viết đó

4.5/5 – (1103 bình chọn)

 

Bộ lọc này có chức năng vô cùng hay ho, đó là xóa những hình ảnh đính kèm trong bài viết (hình đại diện, hình đính kèm trong bài) khi người dùng xóa bài viết hoàn toàn khỏi thùng rác.

Cách sử dụng bộ lọc xóa bài viết xóa luôn hình ảnh đính kèm

Bạn chỉ cần sao chép đoạn code bên dưới, sau đó dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng là xong.

// Xóa bài viết sẽ xóa luôn hình ảnh đính kèm
add_action( 'before_delete_post', 'delete_all_attached_media' );
function delete_all_attached_media( $post_id ) {
if( get_post_type($post_id) == "post" ) {
$attachments = get_attached_media( '', $post_id );
foreach ($attachments as $attachment) {
wp_delete_attachment( $attachment->ID, 'true' );
}
}
}