Thiết lập cấu hình chung cho WordPress

4.8/5 – (1066 bình chọn)

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cấu hình chung cho WordPress, một phần cần thiết sau khi cài đặt.

Trước tiên, bạn đăng nhập tài khoản admin của mình. Vào Settings >  General.

Thiết lập cấu hình chung cho WordPress

1 Site Title : tiêu đề website, ví  dụ như “Thủ thuật WordPress”.

2 Tagline : Phần sẽ nối vào sau title, ví dụ như “Nam Moz”

Vậy title trang chủ của mình sẽ là Thủ thuật WordPress – Nam Moz, Phần Tagline chỉ hiển thị trên trang chủ thôi.

3 WordPress Address (URL) : Bạn để như mặc định, nó là đường dẫn đến wordpress của bạn. Nếu như bạn không cài đặt WordPress trên thư mục gốc mà cài trong thư mục blog thì WordPress Address của bạn sẽ là domain/blog.

4 Site Address (URL) : Tên miền gốc của bạn, vẫn để mặc định.

5 Email Address : Email của bạn, giúp WordPress gửi thông báo về mail của bạn, Hosting của bạn phải hỗ trợ gửi mail (Hosting đa số điều hỗ trợ).

6 Membership : Mở, tắt chức năng đăng ký thành viên, nếu bạn muốn cho người khác đăng ký thành viên thì check vào ô checkbox Anyone can register.

7 New User Default Role : Quyền hạn user đăng ký mặc định:

  • Subscriber
  • Contributor
  • Author
  • Editor
  • Administrator

Từ trên xuống, quyền sẽ tăng dần .Mục 6 và 7 mình sẽ nói rõ hơn khi nói về user.

8 Timezone : Múi giờ cho website, Nếu bạn ở Việt Nam thì chọn UTC 7.

9 Date Format : Định dạng ngày hiển thị, bạn có thể chọn 1 trong những cách mặc định hay tạo ở custom.

10 Time Format : Tương tự định dạng thời gian.

11 Week Starts On : Ngày bắt đầu của một tuần, có thể là Monday hay Sunday tùy bạn.

12 Site Language : Ngôn ngữ cho website, Như lúc đầu cài đặt mình nói Ngôn ngữ sau này bạn có thể đổi. Bạn có thể chọn Tiếng Việt nếu muốn.

Lời Kết

Ở trên mình đã hướng dẫn bạn cấu hình chung cho WordPress trong mục  Settings >  General. Nó là những thiết lập cần thiết sau khi cài đặt. Ở bài sau mình sẽ bắt đầu đi vào hướng dẫn bạn viết bài, tạo page… và bắt đầu xây dựng blog của riêng mình.

Series Navigation