Sử dụng Header WordPress

4.3/5 – (1055 bình chọn)

Ở những bài trước mình cũng đã nói về Header WordPress. Bài này sẽ đi vào chi tiết vấn đề. Dưới đây là hình trên theme mình đang sử dụng. Tùy từng theme mà vị trí hình này khác nhau.

Sử dụng Header WordPress

Trên hình là vị trí mà hình Header của theme mình sử dụng hiển thị (Vì làm demo nên sử dụng ảnh đang có hơi nhỏ – Cái hình biển đó)

Hướng dẫn sử dụng Header WordPress

Để hiển thị (hay thêm, sửa, xóa) Hình này, bạn vào Appearance > Header.

Sử-dụng-Header-WordPress-2

Bạn chọn  Add new image để thêm 1 hình.

Sử-dụng-Header-WordPress-3

Bạn chọn hình cần thêm, sau đó chọn Select and Crop để sang bước cắt lại hình.

Sử-dụng-Header-WordPress-4

Bạn chọn vị trí để cắt hình vì hình Header có tỷ lệ nhất định. Sau đó nhấn Crop Image.

Sử-dụng-Header-WordPress-5

Bạn sẽ thấy hình hiển thị trên theme.

Sử-dụng-Header-WordPress-6

Giờ mình sẽ thêm một hình nữa.

Sử-dụng-Header-WordPress-7

Hide Image : sẽ ẩn hình header.

2 Bạn nhấp vào hình để thay đổi hình header nếu bạn có nhiều hình.

3 Xóa một hình.

Randomize uploaded headers : Thay đổi hình ngẫu nhiên. Mỗi lần truy cập website, WordPress sẽ hiển thị một hình ngẫu nhiên trong số những hình header bạn đã upload.

Lời kết

Qua bài viết, bạn có thể dễ dàng thay đổi hình header cũng nhưng những cài đặt cơ bản liên quan đến nó như cắt hình, xóa, tạo random…

Series Navigation