Send Trackbacks, Discussion, Layout trong WordPress

4.8/5 – (1553 bình chọn)

Để cài đặt những phần như Send Trackbacks, Discussion, Layout… bạn vào Screen Options để check vào mục mình muốn cài đặt.

Send-Trackbacks,-Discussion,-Layout,-Additional-settings-trong-WordPress-1

Send Trackbacks

Send-Trackbacks,-Discussion,-Layout,-Additional-settings-trong-WordPress-2

Trao đổi dữ liệu giữa các trang web với nhau, nhằm giúp chúng ta đưa thông tin đến website cho phép chúng ta đưa thông tin lên. Phần này mình sẽ viết riêng một bài hướng dẫn chi tiết.

Discussion

Cho phép độc giả gửi lời bình đến bài viết hay không.

Send-Trackbacks,-Discussion,-Layout,-Additional-settings-trong-WordPress-3

Để tắt chức năng cho phép gửi comment bạn bỏ check mục “Allow comments.”.

Layout

Hiển thị khung soạn thảo và các khối cài đặt thành 1 cột hay 2 cột, nếu chọn 2 côt thì khung soạn thảo sẽ mở rộng ra full màn hình.

Send-Trackbacks,-Discussion,-Layout,-Additional-settings-trong-WordPress-4

Additional settings

Enable full-height editor and distraction-free functionality : Bật tắt chức năng mở rộng vùng soạn thảo lên toàn màn hình. Nếu bỏ check thì nút mở rộng vùng soạn thảo sẽ bị ẩn đi.

Send-Trackbacks,-Discussion,-Layout,-Additional-settings-trong-WordPress-5

Lời kết

Sau bài viết này bạn đã được hướng dẫn những cài đặt trong phần Posts. Bài viết sau mình sẽ trình bày những phần còn lại phần Posts này. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.

Series Navigation