Hướng dẫn xoá CATEGORY ARCHIVES trên WordPress

4.5/5 – (106 bình chọn)

CATEGORY ARCHIVES xuất hiện trong chuyên mục Flatsome, thông thường là chuyên mục “Tin tức” vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt xuất hiện rất khó chịu khi trải nghiệm web. Trong bài viết này mình sẽ chỉ các bạn cách để xoá dòng này.

Bên dưới là một website đang hiện dòng chữ CATEGORY ARCHIVES trong chuyên mục WORDPRESS

Lưu bản nháp tự động

Có nhiều cách để xoá CATEGORY ARCHIVES trên WordPress, bạn hãy xem qua các cách để thực hiện xoá nếu 1 trong các cách không phù hợp nhé.

Cách 1: Sử dụng Filter Hook để xoá CATEGORY ARCHIVES

Bạn hãy truy cập vào theme và mở file functions.php lên. File này thường nằm tại my-domain/wp-content/themes/flatsome-child

Lưu bản nháp tự động

Sau đó bạn copy nội dung bên dưới và dán vào cuối file.

// Xóa chữ Category

function prefix_category_title( $title ) {
if ( is_category() ) {
$title = single_cat_title( '', false );
}
return $title;
}
add_filter( 'get_the_archive_title', 'prefix_category_title' );

Cách 2: Sử dụng CSS

Với cách này bạn đăng nhập vào admin wordpress sau đó vào Appearance => Customize => Additional CSS sau đó thêm vào đoạn code này.

/* An CATEGORY ARCHIVES */
.blog-archive h1.page-title {
display: none;
}
Lưu bản nháp tự động

Cách 3: Xoá CATEGORY ARCHIVES trên theme Flatsome

Bạn truy cập vào đường dẫn sau trên host/vps my-domain/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/partials sau đó mở file có tên archive-title.php và thực hiện xoá đoạn như ảnh đính kèm

Lưu bản nháp tự động

Xóa đoạn Category Archives đi. Với Tag Archives hay Search Result cũng làm tương tự. Bạn có thể đổi thành chữ khác cũng được.

Lưu bản nháp tự động

Sau khi thực hiện xong bạn cần vào ẩn dành để xem bởi một số trang web sẽ bị lưu Cache.

Lưu bản nháp tự động

Chúc bạn thực hiện thành công.