Hướng dẫn chèn shortcode vào WordPress

Shortcode là gì?

Shortcode khi dịch ra nó có nghĩa là một đoạn code ngắn, nó sẽ thực thi nhiệm vụ mà chúng ta đã chỉ định trong file functions.php.

Thay vì phải viết code đoạn code dài loằng ngoằng thì shortcode giúp ngắn gọn và dễ viết hơn khi gọi ra.

Mình lấy ví dụ khi hiển thị bài viết trên trang chủ WordPress thường sẽ sử dụng vòng lặp Loop thì khi viết ra chỉ có một đoạn ngắn gọn [shortcode].

Cách tạo shortcode cho WordPress như thế nào?

Để chèn shortcode vào WordPress trước tiên bạn phải khởi tạo chức năng cho nó trong file functions.php.

Ví dụ:

Bạn chèn đoạn code này xuống dưới cùng file functions.php

function tao_shortcode() {
echo "Xin chào!";
}
add_shortcode( 'vidu_shortcode', 'tao_shortcode' );

Sau đó bạn viết một đoạn mã này vào widget

[vidu-shortcode]

Hướng dẫn chèn shortcode vào WordPress

Hoặc bạn sử dụng Filter

add_filter('widget_text', 'tao_shortcode');

Sau khi lưu lại và load trang web bạn sẽ thấy xuất hiện chữ Xin chào! như vậy đã tạo shortcode thành công rồi đây!

Để viết shortcode vào file php bạn dùng đoạn mã:

Còn để viết trên sidebar WordPress bạn dùng đoạn code sau vào file function.php

add_filter('widget_text', 'tao_shortcode');

Để chèn video Youtube vào WordPress bạn làm như sau:

Đưa đoạn mã dưới vào cuối file function.php

function tao_youtube_shortcode( $args, $content ) {
$content = '';
return $content;
}
add_shortcode('youtube', 'tao_youtube_shortcode');

Tiếp theo bạn chèn đoạn code dưới vào bài viết xem kết quả thế nào nhé!

Trước khi chèn nhớ ấn vào tab text

Hướng dẫn chèn shortcode vào WordPress

Chèn shortcode vào WordPress quá dễ phải không nào! Shortcode có tính năng khá hay khi làm website trên WordPress, ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu và sử dụng các đoạn shortcode khác nữa nhé!

Đọc thêm các kiến thức hay về thủ thuật WordPress khác nữa tại đây: https://wiki.minhduy.vn/huong-dan-website/huong-dan-wordpress