Hướng dẫn cài đặt Writing trong WordPress

4.5/5 – (1151 bình chọn)

Giờ chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo, đó là những cài đặt trong phần Settings. Bao gồm những phần cài đặt tổng quan, viết, đọc, comment hay liên kết cố định. Sau khi cài đặt WordPress mình đã hướng dẫn phần General Settings cho các bạn rồi. Phần này mình sẽ đi vào hướng dẫn cài đặt Writing luôn.

Hướng dẫn cài đặt Writing

Để cài đặt cho phần này bạn vào Settings > Writing.

Hướng dẫn cài đặt Writing trong WordPress

1 Default Post Category : Category mặc định khi bạn đăng bài trong trường hợp bạn không chọn Category nào thì bài viết sẽ chuyển vào Category này. Bạn có thể chọn Category khác hay để như mặc định cũng được.

Default Post Format : Định dạng bài viết mặc định. Định dạng này mình đã hướng dẫn bạn trong phần Posts. Nếu trong lúc viết bài bạn không chọn định dạng khác thì bài viết sẽ có định dạng mặc định.

Post via email : Cài đặt mail đăng bài tự động. Nếu bạn từng dùng Blogspot thì chức năng này cũng tương tự như bên Blogspot. Sau khi bạn cài đặt phần này, nhưng mail được gửi đến địa chỉ mail này sẽ được đăng lên Website.

  • Mail Server        
  • Port
  • Login Name       
  • Password           
  • Default Mail Category

Bạn có thể dùng mail do hosting, server của bạn cung cấp, hay dùng Gmail, hotmail… Những email được gửi đến địa chỉ này sẽ được tự động đăng lên. Vì liên quan nhiều đến cài đặt mail của hosting hay của Gmail, nên mình sẽ có một bài viết riêng cho phần này. Bài này mình chỉ giới thiệu chức năng này thôi.

Update Services

Khi bạn đăng một bài nào đó, WordPress sẽ gửi thông báo đến các Services này. Việc làm này giúp bài viết bạn được các công cụ tìm kiếm như Google, Bing… index nhanh hơn. Bạn có thể tìm những Update Services khác nhau hay vào Update Services để lấy nhưng services thông dụng. Mỗi service bạn để trên một hàng. Ví dụ:

http://rpc.pingomatic.com
http://rpc.twingly.com
http://api.feedster.com/ping
http://api.moreover.com/RPC2
http://api.moreover.com/ping
http://www.blogdigger.com/RPC2
http://www.blogshares.com/rpc.php
http://www.blogsnow.com/ping
http://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgi
http://bulkfeeds.net/rpc
http://www.newsisfree.com/xmlrpctest.php
http://ping.blo.gs/
http://ping.feedburner.com
http://ping.syndic8.com/xmlrpc.php
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://www.feedsubmitter.com
http://blo.gs/ping.php
http://www.pingerati.net
http://www.pingmyblog.com
http://geourl.org/ping
http://ipings.com
http://www.weblogalot.com/ping

Lời kết

Với những cài đặt trong Writing sẽ hỗ trợ bạn trong phần viết bài được dễ dàng hơn. Tùy từng mục đích mà bạn setting cho phù hợp với nhu cầu viết bài của bạn.

Series Navigation