Hướng dẫn cài đặt Permalink trong WordPress

4.1/5 – (1567 bình chọn)

Cài đặt Permalink là những cài đặt quan trọng trong SEO, nên xác định ngay từ đầu. Tránh sau này thay đổi sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc SEO của Website.

Permalink – Đường dẫn tĩnh chính là địa chỉ URL của Posts, Pages, Media, Category… của website. Permalink cần cài đặt thân thiện với người dùng và SEO.

Hướng dẫn cài đặt Permalink

Để cài đặt cho phần này, bạn vào Settings > Permalink.

Hướng dẫn cài đặt Permalink trong WordPress

Common Settings

Plain : Cấu trúc mặc định, thường không thân thiện cho lắm, bởi khi nhìn vào Url bạn không thể biết bài viết đang nói về vấn đề gì.

Day and name : Kiểu URL ngày tháng năm và tên Posts.

Month and name : Kiểu URL hiển thị năm tháng vào tên Posts.

Numeric : Kiểu hiển thị ID posts.

Post name : Kiểu hiển thị tên posts.

Custom Structure : Kiểu cài đặt, bạn có thể tùy biến. Mình hay dùng kiểu này nhất. Bạn sử dụng các biến cấu trúc để cài đặt theo ý riêng. Bạn xem thêm

 • %year% : Năm đăng Post
 •  %monthnum% : Tháng đăng Post
 •  %day% : Ngày đăng Post.
 •  %hour% : Giờ đăng.
 •  %minute% : Phút.
 •  %second% : Giây.
 •  %post_id% : Id Post.
 •  %postname% : Tên Post – chính là trường Slug của Post. Ví dụ “becomes this-is-a-great-post” trên URL.
 •  %category% : Category.
 •  %author% : Tác giả.

Hiện nay các blog thường đặt URL theo dạng html nhằm thân thiện với các công cụ tìm kiếm. Ví dụ như mình sử dụng (Đang dùng cho Website mình)

/%postname%.html

Lúc này URL của mình có dạng domain tên post .html

Hay bạn cũng có thể thêm category vào Url

/%category%/%postname%.html

Optional

Các thiết lập thêm này không bắt buộc. ví dụ như bạn muốn thêm category mẹ cho các category là topics chẳng hạn, thì lúc này URL của các category sẽ có dạng /topics/tên-category/

 • Category base : Tên Category mẹ.
 • Tag base : Tên Tag mẹ.

Chú Ý

Nếu việc cài đặt bị lỗi 404 thì bạn cần kiểm tra lại

 • Đảm bảo mod_rewrite được bật.
 • File .htaccess có thể ghi.

Lời kết

Cài đặt Permalink luôn được quan tâm đầu tiên vì việc thay đổi cấu trúc website sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả trên công cụ tìm kiếm. Vì thế, bạn hay suy nghĩ và cài đặt một URL thân thiện trước tiên nhé.

Series Navigation