Hướng dẫn cài đặt Discussion trong WordPress

5/5 – (1724 bình chọn)

Các cài đặt Discussion này liên quan đến các comments trên website WordPress của bạn. Phần này khá nhiều, mình sẽ lần lượt giải thích các cài đặt này.

Hướng dẫn cài đặt Discussion

Bạn vào Settings > Discussion

Hướng dẫn cài đặt Discussion trong WordPress

Default article settings : Các thiết lập liên quan đến bài viết

Attempt to notify any blogs linked to from the article : Gửi thông báo tới trang mà bài viết đã nhắc đến tức là chèn link (Nếu Website này sử dụng WordPress).

Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks) on new articles : Thông báo pingbacks hoặc trackbacks từ Website khác.

Allow people to post comments on new articles : Chép phép tất cả mọi người có thể gửi lời bình luận.

Other comment settings : Các thiết lập liên quan tới bình luận.

Comment author must fill out name and email : Người gửi phải khai báo tên, email.

Users must be registered and logged in to comment : Để gửi bình luận phải đăng nhập hay đăng ký.

Automatically close comments on articles older than … days : Sẽ đóng các bình luận cũ sau … ngày. Nếu bạn check vào mục này và để giá trị 15, tức là những comment cũ trước 15 ngày sẽ không hiển thị.

Enable threaded (nested) comments … levels deep : Cho phép comment tới levels nào. Ví dụ. Comment A cho bài viết sẽ là level 1, 1 bạn nào reply cho comment A thì sẽ là Level 2… đến level 5 sẽ không còn nút reply nữa.

Hướng-dẫn-cài-đặt-Discussion-trong-WordPress-2

Như trên hình, Bạn sẽ thấy tới Level nhất định thì nút reply không hiển thị nữa, Để tránh các bình luận lồng vào nhau quá sâu.

Break comments into pages with 50 top level comments per page and the  page displayed by default Comments should be displayed with the  comments at the top of each page : Số bình luận tối đa 1 trang, nếu trên con số này thì phần bình luận sẽ phân trang nhằm tránh kéo trang quá dài (Số này tính cho các comment level 1)

Email me whenever : Cài đặt liên quan tới email thông báo.

Anyone posts a comment : Nhận Mail khi có bình luận

A comment is held for moderation : Nhận Mail khi có bình luận chờ duyệt.

Before a comment appears : Cài đặt xét duyệt comment

Comment must be manually approved  : Tất cả comment phải chờ xét duyệt.

Comment author must have a previously approved comment : Những tác giả nào được duyệt 1 lần đầu thì những lần sau sẽ không cần xét duyệt lại.

Comment Moderation

Danh sách từ, tên, mail, IP, URL nếu xuất hiện trong comment thì sẽ phải chờ admin xét duyệt mới hiển thị.

Comment Blacklist

Tương tự như Comment Moderation. Nhưng comment xuất hiện các từ trong danh sách này sẽ chuyển thẳng vào spam.

Avatars : Cài đặt liên quan đến Avatars. WordPress sử dụng hệ thống Avatar của Gravatar

Avatar Display : Hiển thị Avatar.

Maximum Rating : Những Avatar được phép hiển thị (Theo Gravatar)

  • G — Suitable for all audiences : Tất cả.
  • PG — Possibly offensive, usually for audiences 13 and above : Cho thành viên trên 13 tuổi.
  • R — Intended for adult audiences above 17 : Cho thành viên trên 17 tuổi.
  • X — Even more mature than above : Cho thành viên trưởng thành.

Default Avatar : Avatar mặc định cho khách, hay thành viên không có Avatar.

Lời kết

Phần cài đặt Discussion này có khá nhiều lựa chọn, bạn có thể để như mặc định tất cả rồi tùy nhu cầu sử dụng bạn có thể chỉnh sửa mục nào đó.

Series Navigation