Giao diện quản lý admin trong WordPress

4.4/5 – (1103 bình chọn)

Back-end là trang quản lý của admin, nơi người quản trị WordPress thao tác, chỉnh sửa giao diện, thay đổi cài đặt, cũng như viết bài đăng bài.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng back-end tổng quát, còn chi tiết sẽ được mình viết ở những bài sau. Chủ yếu cho các bạn có thể biết được cần thao tác vấn đề gì thì vào đâu.

Tổng quan Back-end trong WordPress

Để truy cập vào trang quản lý, bạn đăng nhập bằng tài khoản admin ở bài trước mình tạo trong quá trình cài đặt theo địa chỉ domain/wp-admin hay domain/wp-login.php.

Back-end giao diện quản lý admin 1

Bạn sẽ thấy trong phần Back-end mình cần quan tâm 3 phần:

 • Vùng màu đỏ: Menu Top.
 • Vùng màu xanh: Menu left.
 • Vùng màu vàng: Phần hiển thị nội dung.

Thực đơn trên cùng

Khi bạn rê chuột vào biểu tượng, sẽ xuất hiện thêm các menu mới. Mình đánh số từ 1 đến 4 trên hình và sẽ giải thích bên dưới.

1. Khi rê chuột vào sẽ hiển thị các thông tin liên quan tới WordPress.

 • WordPress.org : Trang chủ của WordPress
 • Documentation : Những tài liệu Hướng dẫn của WordPress
 • Support Forums : Forum của WordPress.org khi bạn có vấn đề gì cần hỏi đáp có thể lên forum tìm sự hỗ trợ. (Bạn nên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh).

Feedback : Bạn muốn phản hồi đến WordPress.

2. “Thủ Thật WordPress” Tên website bạn đặt ở bài trước, sau này mình có thể thay đổi, khi rê chuột vào sẽ xuất hiện “Visit Site” để chuyển đến phần Front-end (Giao diện người dùng).

3 Hiển thị Thông báo bình luận mới.

New : Gồm 4 phần, Mình sẽ trình bày ở những bài sau.

Bên phải menu top là user.

Back-end giao diện quản lý admin 3

Bao gồm:

 • Tên user : Thông tin chi tiết user
 • Edit My Profile : Chỉnh sử user
 • Log Out : Thoát khoải account đăng nhập.

Thực đơn bên trái

Back-end giao diện quản lý admin 4

Cũng tương tự như Menu top, khi rê chuột vào sẽ xuất hiện các menu con.

 • Dashboard : bảng điều khiển chính của WP,
 • Post : Tạo và quản lý 1 post (bài viết), 1 categories, Tags
 • Media : Quản lý tập tin đa phương tiện đã upload.
 • Page : Tạo và quản lý 1 page (trang).
 • Comments : Quản lý các bình luận trên WordPress
 • Appearance : Quản lý giao diện của WordPress.
 • Plugins : Quản lý các plugin.
 • User : Quản lý thành viên.
 • Tool : Quản lý xuất nhập dữ liệu cho Website.
 • Settings : Thiết lập cấu hình cho website, viết bài, hiển thị..
 • Collapse menu : Thu menu nhỏ lại hay mở rộng menu.