Code widget hiển thị tỷ giá vàng SJC

4.9/5 – (108 bình chọn)

Sau bài chia sẻ code hiển thị tỷ giá ngoại tệ của VCB, hôm nay mình xin chia sẻ tiếp code hiển thị giá vàng SJC. Xài cài này đỡ phải thêm 1 plugin, trong khi nhu cầu đơn giản.

Code hiển thị tỷ giá vàng SJC

function getContentBycURL($url)
{
	$curl = curl_init($url);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

	$headers = array(
	  "Accept: application/json",
	  "Content-Type: application/json",
	  "Content-Length: 0",
	);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
	//for debug only!
	curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
	curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

	$resp = curl_exec($curl);
	curl_close($curl);
	return $resp;
}
function tygiavang_sjc() {	
  $data1 = getContentBycURL('https://www.sjc.com.vn/xml/tygiavang.xml');
  $data = new SimpleXMLElement($data1);
  ob_start();  
?>
  

ratelist->city as $item){
?>

item);
next($item);
?>

item)>1){
$isFirst = true;
foreach($item->item as $t){
if ($isFirst) {
$isFirst = false;
continue;
}
?>Thành phố Loại Bán ra Mua vào
item)>1){?>rowspan=”item)?>” >

Note: Nếu chèn vèo widget mà không hiển thị, bạn chèn thêm code sau vào functions.php của theme đang dùng.

add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );

Kết quả mẫu

sai gon data code bang gia vang

Cảm ơn đã ghé thăm!