Code widget hiển thị tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank

4.7/5 – (130 bình chọn)

Hôm nay mình xin chia sẻ đoạn code hiển thị tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank

function tygiangoaite_vcb() {
    ob_start();
    ?>
        

‘;
}
else {
$thoi_gian_cap_nhat = $data->DateTime;
$ty_gia = $data->Exrate;
$i=1;
foreach($ty_gia as $ngoai_te) {
$ma = $ngoai_te[‘CurrencyCode’];
$ten = $ngoai_te[‘CurrencyName’];
$gia_mua = $ngoai_te[‘Buy’];
$gia_chuyen_khoan = $ngoai_te[‘Transfer’];
$gia_ban = $ngoai_te[‘Sell’];
$class_color = “success”;
if($i%2 == 0){ $class_color = “info”;}
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
$i++;
}
}
}
else{
echo ‘

‘;
}
?>


TỶ GIÁ NGOẠI TỆ

MÃ NGOẠI TỆ TÊN NGOẠI TỆ MUA TIỀN MẶT MUA CHUYỂN KHOẢN BÁN
DỮ LIỆU BỊ LỖI
“.$ma.” “.$ten.” “.$gia_mua.” “.$gia_chuyen_khoan.” “.$gia_ban.”
KHÔNG THỂ KẾT NỐI ĐẾN MÁY CHỦ VIETCOMBANK
Tỷ giá được cập nhật lúc ngày và chỉ mang tính chất tham khảo.

Cách sử dụng:

  1. Bạn truy cập vào Giao diện -> Sửa giao diện -> chọn functions.php của theme đang dùng. Dán code vào
  2. Bước tiếp theo là chèn shortcode [tygiangoaite_vcb]  vào nơi bạn muốn hiển thị

Note: Nếu chèn vèo widget mà không hiển thị, bạn chèn thêm code sau vào functions.php của theme đang dùng.

add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );

Cảm ơn đã ghé thăm!