Code liên hệ đẹp cho website

4.1/5 – (187 bình chọn)

Trong bài này mình xin chia sẻ code liên hệ đẹp, nhẹ. Copy code bỏ vào web là xài thôi. Mẫu chia sẻ hôm nay:

code contact

Html Code

Css Code

a i.ticon-zalo-circle2 {
  background: url(https://giaysihcm.com/wp-content/uploads/2021/11/icon-zalo-circle2.png) no-repeat !important;
  background-size: contain !important;
  width: 36px;
  height: 36px;
  display: block;
}
#support ul li {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
 
#support a {
  text-decoration: none;
  color: #333;
}
 
 #support a span {
  display: inline-block;
  vertical-align: top;
  padding-top: 15px;
}
/* Style Css */
 
 
/* Icon Click */
 
#support {
  position: fixed;
  right: 10px;
  bottom: 10px;
  width: 60px;
  height: 60px;
  z-index: 99999;
}
 
#iconChat {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  top: 0;
  left: 0;
  background: #189eff;
  cursor: pointer;
  border-radius: 99px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .6);
}
 
#iconChat:before {
  content: "f3fe";
  position: absolute;
  font-family: "Font Awesome 5 Brands";
  font-weight: 700;
  text-align: center;
  width: 40px;
  height: 40px;
  line-height: 40px;
  top: 10px;
  left: 10px;
  color: #189eff;
  background: #fff;
  border-radius: 99px;
}
 
 
/* Style Option Tab */
 
#option {
  background: center no-repeat #FFF;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .6);
  width: 235px;
  position: absolute;
  bottom: 60px;
  right: 0;
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -webkit-box-orient: vertical;
  -webkit-box-direction: normal;
  -ms-flex-direction: column;
  flex-direction: column;
  -webkit-box-align: start;
  -ms-flex-align: start;
  align-items: flex-start;
  padding: 14px 0;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  border-radius: 7px;
  -webkit-transform-origin: 80% 105%;
  -ms-transform-origin: 80% 105%;
  transform-origin: 80% 105%;
  -webkit-transition: ease-out .12s all;
  -o-transition: ease-out .12s all;
  transition: ease-out .12s all;
  z-index: 10000;
  display: none
}
 
#option:before {
  content: "";
  position: absolute;
  bottom: -7px;
  right: 25px;
  left: auto;
  display: inline-block!important;
  border-right: 10px solid transparent;
  border-top: 10px solid #FFF;
  border-left: 10px solid transparent;
}
 
#option li {
  width: 100%;
}
 
#option li a {
  display: inline-block;
  padding: 8px 10px;
}
 
#option li:hover {
  background: #eee;
}
 
#option li a i {
  display: inline-block;
  width: 45px;
  height: 45px;
  line-height: 45px;
  background: #189eff;
  text-align: center;
  border-radius: 99px;
  color: #fff;
  margin-right: 8px;
}
 
 
/* Background Icon */
 
#option li a i.fa-facebook-messenger {
  background: #0078FF;
}
 
#option li a i.fa-phone {
  background: #4EB625;
}
 
#option li a i.fa-code {
  background: #000;
}
 
#option li a i.fa-eye {
  background: #FF643A;
}

 

JS code

Các bạn nhớ sửa phần thông tin liên hệ bên trong HTML code nhé.

Nếu theme các bạn chưa hỗ trợ font awesome 5. Hãy chèn code CDN này vào phần header của theme

Cách chèn:

 • Chèn HTML code và JS code vào Footer script (có thể nằm trong theme option, hoặc bạn cài thêm plugin Insert Header and Footer)
 • Chèn link CDN vào Header script (tương tư như html code).
 • CSS code vào style.css của theme đang dùng hoặc Giao diện -> Tùy biến -> Css bổ sung

Chúc các bạn thành công!