Code chỉ tắt Gutenberg editor trong phần soạn thảo bài viết

4.2/5 – (1013 bình chọn)

Hiện tại Gutenberg hỗ trợ soạn thảo layout rất tốt. Tuy nhiên, nó rất khó sử dụng đối với một số khách hàng chỉ thuần về viết content.

Dù vậy, nếu giữ gutenberg cho phần page sẽ tốt hơn, nó giúp tạo dựng landing page đẹp, nhanh, nhẹ. Không cần cài thêm plugin. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đoạn code tắt gutenberg ở phần soạn thảo bài viết, giữ lại ở phần page. Các bạn copy và paste vào functions của theme đang dùng nhé.

function my_disable_gutenberg_posts( $current_status, $post_type ) {
  // Disabled post types
  $disabled_post_types = array( 'post' );

  // Change $can_edit to false for any post types in the disabled post types array
  if ( in_array( $post_type, $disabled_post_types, true ) ) {
    $current_status = false;
  }
  return $current_status;
}
add_filter( 'use_block_editor_for_post_type', 'my_disable_gutenberg_posts', 10, 2 );