Chèn hình ảnh vào bài viết WordPress

4.4/5 – (1936 bình chọn)

Ở bài trước mình đã hướng dẫn bạn thay đổi cấu hình file upload để đáp ứng được yêu cầu của bạn trong khi sử dụng media. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn upload và chèn hình ảnh vào bài viết.

Upload Hình ảnh

Đầu tiên, bạn vào Add Media, trong tab Upload Files, bạn có thể Select Files hay kéo thả hình ảnh vào.

Chèn-hình-ảnh-vào-bài-viết-WordPress-1

WordPress sẽ chuyển bạn sang tab Media Library. Bạn chờ khi upload xong tất cả hình.

Chèn-hình-ảnh-vào-bài-viết-WordPress-2

Bạn chọn hình và Nhấn Insert into post để chèn. Tuy nhiên, Mình sẽ hướng dẫn bạn sơ những chức năng ở mục này để bạn dễ dàng thao tác cũng như thêm các thẻ cho hình ảnh.

WordPress hỗ trợ bạn lọc hình ảnh để dễ dàng tìm thấy hình ảnh bạn đang cần.

Chèn-hình-ảnh-vào-bài-viết-WordPress-3

 • All media items : Tất cả file đã upload.
 • Uploaded to this post : Những file đã upload trong bài này.
 • Images : Chỉ hiển thị file ảnh.
 • Audio : Chỉ hiển thị file audio.
 • Video : Chỉ hiển thị file Video.
 • Unattached : các file Media chưa được đính kèm vào bài viết nào ở thời điểm hiện tại

Hay bạn cũng có thể tìm hình ảnh theo thời gian.

Thêm thuộc tính cho hình ảnh

Cột bên phải giúp bạn thêm các thẻ html, Những thẻ này như title, Caption, Alt… Đặc biệt quan trong trong SEO.

Chèn-hình-ảnh-vào-bài-viết-WordPress-4

1 Thông tin hình

 • Tên file
 • Ngày upload
 • Dung lượng ảnh
 • Kích thước ảnh
 • Chỉnh sửa ảnh (Mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở bài sau)
 • Xóa ảnh

2 Link ảnh

3 Title ảnh

4 Caption (Chính là đoạn text ở trên hay ở dưới hình ghi chú cho hình mà bạn thường thấy)

5 Atl (Thường chứa từ khóa trong SEO)

6 Mô tả (Không xuất hiên trong thẻ HTML)

7 Canh trái, phải, giữ trang

8 Link to : Link khi click vào hình, bao gồm

 • None
 • Media File
 • Attachment Page
 • Custom URL

9 Size Kích thước hình ảnh chèn vào

Lời kết

Tuy nhiên, mình thường để các thông số này mặc định, chèn hình vào bài viết trước rồi mới chỉnh sửa những thẻ này. Bài sau mình sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sử các thẻ nay.

Series Navigation