Cài đặt IMAP Extension PHP Direct Admin

5/5 – (1424 bình chọn)

Chúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension :

* Lưu ý:  Với hệ điều hành Centos , ta dùng lệnh :

yum -y install pam-devel

Còn Ubuntu ta dùng :

apt-get install libc-client-dev

trogiup

Sau khi hoàn tất các bước trên , ta gõ lệnh: reboot .

Tham khảo thêm ở link sau  : https://help.directadmin.com/item.php?id=341